Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Mirabo Villas

Τ.Θ.:166, Φηροστεφάνι, Σαντορίνη, Τ.Κ. 84700

Τηλ.: +30 2286022387
Fax: +30 2117900045

Email: [email protected]